Port w Schwedt

Zalety lokalizacji naszego kompleksu

Park przemysłowy Schwedt (IPS) jest kompleksem otwartym na każdą branżę.
Pod względem strategicznym jest on korzystnie usytuowany w północno-wschodniej części aglomeracji gospodarczej Berlin-Brandenburgia, na osi Berlin - Szczecin, bezpośrednio przy granicy z Polską. Taka lokalizacja stwarza idealne warunki dostępu do rynków w Europie wschodniej i środkowej, a także w Skandynawii i republikach nadbałtyckich.

Park przemysłowy Schwedt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii PCK Raffinerie GmbH i zalicza się do największych obszarów przemysłowych w Brandenburgii.

Wyśmienite możliwości wynikające z lokalizacji są szczególnie atrakcyjne dla inwestorów działających w sektorze energii odnawialnej, zwłaszcza w dziedzinie biopaliw, a także logistyki, przemysłu metalurgicznego oraz wielu innych branż.

Będąc regionalnym ośrodkiem wzrostu Schwedt cieszy się szczególnym poparciem politycznym na szczeblu regionu i landu. Sprzyjająca przedsiębiorcom polityka gminy, przejrzyste stosunki własnościowe na terenie kompleksu, z wszystkimi aspektami infrastruktury technicznej włącznie, gwarantują istnienie jednoznacznych zakresów kompetencji i odpowiedzialności.
Długoletnie, dobre kontakty z urzędami i instytucjami sprzyjają niebiurokratycznemu i szybkiemu podjęciu działalności na terenie parku.


Oferujemy:

 • kompetentne doradztwo i obsługę inwestorów
 • korzystne koszty produkcji
 • korzystne ceny działek gruntowych
 • bardzo atrakcyjne możliwości subwencji

Szeroka oferta w zakresie usług i serwisu
Park przemysłowy Schwedt stwarza przedsiębiorstwom atrakcyjne możliwości ścisłej współpracy i optymalnego wykorzystania istniejącego potencjału synergicznego.
Liczne firmy działające na całym terenie przemysłowym rafinerii PCK Raffinerie GmbH Schwedt umożliwiają korzystanie z różnych form usług i serwisu w sposób nieskomplikowany i praktycznie na miejscu.

 • pomoc w procedurach koncesyjnych w zakresie obiektów inwestycyjnych
 • świadczenia inżynierskie i doradztwo
 • usługi budowlano-montażowe
 • usługi w zakresie konserwacji/utrzymania
 • świadczenia laboratoryjne
 • kształcenie i doskonalenie zawodowe
 • utylizacja ścieków i innych odpadów
 • spalanie odpadów
 • spalanie śmieci
 • straż pożarna i straż zakładowa
 • opieka medyczna
 • catering stacjonarny i mobilny

Bezpośredni dostęp do surowców i mediów oferowanych przez przemysł i rolnictwo
Lokalizacja na terenie przemysłowym częściowo umożliwia bezpośrednie zaopatrzenie w specjalne surowce i media.

 • produkty rafineryjne w postaci surowców
 • synergia dzięki produktom sprzężonym firm działających na miejscu
 • para o różnym stopniu sprężenia, energia elektryczna, gaz
 • media pomocnicze - powietrze sprężone, azot
 • woda chłodząca, woda do picia, utylizacja ścieków

Szczególne korzyści w dziedzinie energii odnawialnej
Północna Brandenburgia staje się regionem przodującym w zakresie odnawialnych rodzajów energii i surowców rosnących, co dotyczy szczególnie konwersji fotoelektrycznej, energii wiatru, biogazu i biopaliw.
Jednym z najważniejszych ośrodków jest właśnie Schwedt.

 • Produkcję podjęła już fabryka bioetanolu, biodiesla oraz zakład granulowania drewna. Dzięki temu możliwe staje się wykorzystanie potencjalnych efektów synergicznych.
 • Rafineria PCK Raffinerie GmbH stosuje już biopaliwa w swojej produkcji.
 • Produkcja paliw biogennych drugiej generacji wyznacza interesujące i innowacyjne kierunki rozwoju. Region oferuje warunki dla ciągłej dostępności biomasy z produkcji rolnej.
 • Połączenie potencjału tradycyjnego przemysłu, rolnictwa i leśnictwa stwarza wszechstronne możliwości rozwoju nowych produktów.
 • Niemcy północno-wschodnie dysponują dużymi powierzchniami pod uprawę biomasy.
  Kontakty z partnerami gospodarczymi w Polsce otwierają dodatkowe możliwości w zakresie pozyskania nowych areałów dla potrzeb uprawy biomasy.
 • Kolejnym aspektem przemawiającym na korzyść podjęcia produkcji surowców biogennych jest wieloletnia i owocna współpraca z Wyższą Szkołą Inżynieryjną w Eberswalde.